0904 457 381 zv.odtahovka@gmail.com

Cenník služieb

Zvolen a okolie do 20km - 60€

Cena sa môže líšiť od náročnosti prepravy a hmotnosti prepravovaného vozidla

Nad 20km od Zvolena - 60€ + 0,60€/km

Cena sa môže líšiť od náročnosti prepravy a hmotnosti prepravovaného vozidla

Nočný výjazd (po 21:30) ZV a okolie do 20km - 80€

Cena sa môže líšiť od náročnosti prepravy a hmotnosti prepravovaného vozidla

Nočný výjazd nad 20km od Zvolena 80€+0,80€/km

Cena sa môže líšiť od náročnosti prepravy a hmotnosti prepravovaného vozidla